mozaWeb

Онлайн интерфейс, който ви позволява бързо да получите достъп до вашите електронни учебници, работни тетрадки, онлайн домашни и споделено съдържание, а също и да следите задачите, които трябва да завършите. Използвайки онлайн интерфейса, учителите могат лесно да създават задачи, които учениците да решават у дома. Учителите могат да използват всякакви интерактивни елементи от мултимедийната библиотека за създаване на динамични упражнения с изображения, аудио и видео.

За повече информация – www.mozaweb.com

Илко АнгеловMozaWEB