Специални бели дъски

Познатите ни до момента стандартни бели дъски, са съчетани умело с модерно технологично решение. Чрез инсталирането на комбинираната дъска, включваща дисплей с висока резолюция и подвижна бяла дъска от класически вид, в училищата поставяме началото на различен подход в начина на преподаване. Всеки един учител може да използва презентационната техника от ново поколение в комбинация с Web базирана интерактивна образователна платформа. Това иновативно решение представлява завършен продукт, който отговаря изцяло на предизвикателството на новото време и дава възможност на учители и ученици да ползват облачните технологии за работа в клас.

Чрез този продукт ние постигаме няколко цели

  • Даваме възможност на учителите да използват висококачествена презентационна техника /55“ или 65“ дисплей с висока резолюция/
  • В случаите, когато дисплея не се използва за презентации, учителят разполага с цялата площ на бялата дъска за писане и чертане
  • По време на междучасие и неучебен процес, презентационната техника е заключена зад подвижен плот, което гарантира нейната защитеност
  • Решението има интегриран компютър, който позволява на учителя да използва всички електронни ресурси под формата на електронни уроци или web базирани интерактивни приложения за нуждите на учебния процес
  • Системата може да бъде свързана към наличните в класната стая електронни устройства /лаптопи, таблети или смартфони/
Илко АнгеловСпециални бели дъски