Внедряване и обучение за работа с MS Office 365

Запознаване със същността и идеологията на Office 365. Представени са функционалностите и предимствата на системата, както и нейното приложение в образованието. Част от обучението включва уъркшоп по време, на който обучаемите ще се научат да създават персонални акаунти в облака, както и да ги конфигурират и управляват. Упражнява се споделяне на документи и работа в групи. Програмата е съобразена с Наредба №12 на МОН и е одобрена със заповед № РД 09-190 / 02.02.2018 г. След обучението участниците получават удостоверение с придобиване на 1 квалификационен кредит.

Илко АнгеловВнедряване и обучение за работа с MS Office 365