Обучение за работа с mozaBook и разработване на интерактивни уроци

Курсът се реализира под формата на уъркшоп и представя ресурсите и инструментариума на интерактивната платформа mozaWeb в реални условия. Полезен за учители по всички дисциплини, от 1 до 12 клас. Включени са часове за разработка на собствено интерактивно съдържание. Програмата е съобразена с Наредба №12 на МОН и е одобрена със заповед № РД 09-190 / 02.02.2018 г. След обучението участниците получават удостоверение с придобиване на 1 квалификационен кредит.

Илко АнгеловОбучение за работа с mozaBook и разработване на интерактивни уроци