LABDISC – Практически приложения на ИКТ в часовете по природни науки

Програмата съответства на нуждата от усъвършенстване на дигиталните компетентности на учителите и по-ефективно представяне на учебния материал, чрез специализирани хардуерни устройства - LABDISC. Демонстрирайки прости научни експерименти и използвайки сензори, регистратори на данни и софтуер за анализ се осигурява проектно-базирано мултимедийно обучение в реално време. Програмата е съобразена с Наредба №12 на МОН и е одобрена със заповед № РД 09-1566 / 19.06.2019 г. След обучението участниците получават удостоверение с придобиване на 1 квалификационен кредит.

Илко АнгеловLABDISC – Практически приложения на ИКТ в часовете по природни науки