Нашият опит

Решенията ни са предназначени за преподаватели и педагози, желаещи да ползват най-новите технологии в работата си с млади и амбициозни хора!

Нашите клиенти са:

 • Различни, модерни, уникални
 • Прилагат качествено и модерно образование
 • Имат висока ангажираност на учениците
 • Практикуват обучение от всяка точка и по всяко време
 • Ползват най-добрите практики на водещи световни компании
 • Ползват най-новите технологии в изпълнение на образователните им цели

Чрез атрактивни цени и гъвкави схеми за финансиране, Вие може да имате най-добрите практики от водещи IT компании.

Нашите клиенти

 • От името на цялата ни училищна общност, изказвам най-искрени благодарности към Вашия екип от професионалисти. Вие направихте възможно в нашето училище - СУ „Димитър Талев“, град Добрич - да се използват най-новите технологии. Използването на предоставения от Вас софтуер внесе още по-атрактивни елементи в урочната дейност и направи учебия процес по-близък до новото електронно поколение, към което принадлежат нашите ученици. Пожелавам Ви здраве и нови творчески вдъхновения!

  Весела Панчева Стоянова Директор на СУ „Димитър Талев“, гр. Добрич
 • През годините имаме удоволствието да се радваме на коректни партньорски бизнес отношения. Открития професионализъм и добронамереност е характерен стил за компанията, както и индивидуално за всеки един служител. Екипът на КЕЙСИЕМ ЕООД винаги предлага иновативни решения за образованието, които допринасят за повишаване интереса и знанията на учениците и водят до непрекъснати положителни резултати впоследствие. С КЕЙСИЕМ ЕООД се работи открито, с ясни и коректни взаимоотношения и с удоволствие споделяме факта, че сме вече дългогодишни партньори.

  Димитър Митев Директор на СУ „Иван Вазов“, гр. Плевен
 • Инсталирането на мултимедийни дъски от ново поколение – информационен дисплей тип „digital signage“ в комбинация с web базирана интерактивна образователна платформа във всички класни стаи, създаде условия за използване на съвременните информационни и комуникационни технологии в цялото училище. Това иновативно решение представлява завършен продукт, който отговаря изцяло на предизвикателството на новото време и дава възможност на учителите да създават и ползват интерактивно електронно съдържание, което подпомага образователния процес.

  Илица Тодорова Петрова Директор на ОУ „Васил Левски“, гр. Ловеч
 • Чрез образователния софтуер на mozaBook нашите учители имат възможност да разширяват учебния си инструментариум с ефектно и интерактивно съдържание, електронни учебници и презентации, 3D модели и много други приложения. Това от своя страна повишава интереса на учениците и придобиването на знания.

  Нели Иванова Кючукова Директор на СУ „Васил Левски“, гр.Гълъбово
 • Изказвам искрена благодарност на екипа за идеите, цялостното проектиране и изграждане на интерактивна среда за обучение в СУ „Екзарх Антим I“ и създаване на иновативни възможности за образование. Благодарение на Вашата ангажираност и подкрепа, учениците ни ще бъдат обучавани в модерни кабинети от учители, прилагащи на практика най-новите информационни и комуникационни технологии в преподаването. Пожелавам здраве и благополучие, искрено вярвам, че и за в бъдеще ще можем да разчитаме на ползотворно сътрудничество. За нас е чест да имаме партньор като Вас!

  Радиана Стефанова Директор на СУ „Екзарх Антим I”, гр. Казанлък
 • В екипа на КЕЙСИЕМ ЕООД винаги сме намирали отзивчив и коректен партньор, който е съпричастен към актуалните проблеми на образованието и осигурява иновативни и технологични решения.

  Таня Михайлова Директор на НПГПТО „М.В. ЛОМОНОСОВ“, гр. София
 • С благодарност за доброто партньорство и прекрасната двустранна комуникация, за ентусиазма и желанието, с което екипът винаги се е отзовавал, за полезните съвети и иновативните решения, свързани с изграждане на мултифункционална, виртуална стая с възможности за прилагане на интердисциплинарен подход и проектно-базирано обучение по природни науки, математика и ИТ, чуждоезиково обучение и др.

  Цветана Кюмюрджиева Директор на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово

За да реализираме всеки един от проектите си, ние минаваме през следните етапи

 • Предварителна консултация
 • Индивидуален план за въвеждане на ИТ
 • Доставка и инсталация
 • Обучение на учители
 • Надграждане и поддръжка

Вижте нашите продукти и услуги

Илко АнгеловНашият опит